بست اتصال ال قائم (MC2)

۸,۹۰۰تومان

اطلاعات فنی بست اتصال ال قائم (MC2)

  • اتصال دیوار به دیوار
  • اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
  • اتصال دیوار به بلوک