بست اتصال ال قائم فنری (MC3)

۹,۳۰۰تومان

اطلاعات فنی بست اتصال ال قائم فنری MC3 

  • اتصال دو دیوار به هم
  • اتصال دیوار به سقف
  • اتصال دیوار به ستون